Borging toegankelijkheid van gemeentelijke gebouwen

0
66

De gemeente Hardenberg heeft veel gebouwen in beheer die een belangrijke maatschappelijke functie vervullen, zoals sporthallen, wijkgebouwen en theaters. Er is veel aandacht voor om deze gebouwen zo toegankelijk mogelijk te laten zijn. Door zowel bij de bestaande gebouwen als bij de nieuw te realiseren gebouwen de toegankelijkheidseisen van de Integrale Toegankelijkheidsstandaard aan te houden en het proces te laten begeleiden door Platform Inclusief Hardenberg, wordt een optimale toegankelijkheid van gemeentelijke gebouwen gewaarborgd.

De eisen ten aanzien van de inclusieve samenleving die in Europese regelgeving zijn opgenomen, zijn nog niet doorvertaald naar Nederlandse (bouwbesluit)eisen. Het is momenteel nog onzeker of en op welke wijze deze doorvertaling gaat plaatsvinden. De gemeente Hardenberg heeft daarom initiatief genomen door een eigen referentiekader op te stellen. Aan de hand van dit referentiekader worden gemeentelijke gebouwen toegankelijk(er) gemaakt. 

{loadmoduleid 136}

Aanpak bestaande gebouwen
Verbetering van de toegankelijkheid kan het beste plaatsvinden als er sprake is van een renovatie of bij vervangende nieuwbouw. Bij bestaande gebouwen waar renovatie of vervangende nieuwbouw niet aan de orde is, wordt door middel van een schouw gekeken naar de grootste knelpunten. Deze worden dan zo snel mogelijk opgelost. Voor de schouw en toegankelijkheidskeuring werkt de gemeente samen met Platform Inclusief Hardenberg. Zo zijn onlangs de Citadel (Dedemsvaart), de gymzaal aan de Buizerdweg (Dedemsvaart) en sporthal de Meet (Hardenberg) aangepakt.

Aanpak nieuwe gebouwen
Op het moment dat de gemeente verantwoordelijk is voor het nieuwbouwproject, is het regelen van de toegankelijkheid een belangrijk onderdeel in het ontwerp-, realisatie- en beheerproces. Bij de investeringsaanvraag wordt al rekening gehouden met toegankelijkheid. Doordat de gemeente zelf het proces begeleid is het tot nu toe gelukt om alle nieuwe gebouwen te voorzien van het keurmerk voor toegankelijkheid. Zo zijn het gemeentehuis, zwembad de Slag en sporthal de Slag voorzien van het keurmerk.

Bij projecten waar de gemeente geen eindverantwoordelijke is, zorgt de gemeente voor extra aandacht voor borging van toegankelijkheid. De gemeente maakt een maatwerkoplossing die het beste aansluit bij de ambities van de vereniging of stichting. Daarbij wordt rekening gehouden met de borging van professionaliteit draagvlak en enthousiasme die de (externe) projectorganisatie met zich mee brengt.