Samen werken aan een lokaal sportakkoord

0
81

De gemeente Hardenberg gaat aan de slag met een lokaal sportakkoord. Wethouder sport Martijn Breukelman heeft zijn handtekening gezet onder een intentieverklaring samen met Bert Beun (HHC Hardenberg), Gert Swankhuisen (Sportservice Hardenberg) en Arthur Bouwmeester (Stichting de Stuw). Doel van het lokaal sportakkoord is om zoveel mogelijk mensen met plezier te laten sporten en bewegen.

In de zomer van 2018 hebben nationale sportbonden, provincies, gemeenten en maatschappelijk betrokken partners een nationaal sportakkoord gesloten. Het is aan gemeenten, sport- en beweegaanbieders en andere partners om hieraan op lokaal niveau uitvoering te geven en een lokaal sportakkoord op te stellen. De gemeente werkt hierin samen met voetbalvereniging HHC Hardenberg, Sportservice Hardenberg en stichting de Stuw. Deze partners krijgen ook een actieve rol bij de implementatie van het lokaal sportakkoord.

{loadmoduleid 136}

Lokaal sportakkoord

In het lokaal sportakkoord worden afspraken gemaakt over hoe lokale ambities op het gebied van sport en bewegen gerealiseerd gaan worden. Er wordt samengewerkt met organisaties en verenigingen op gebied van sport, gezondheid, onderwijs en welzijn. Zo ontstaat een breed gedragen lokaal sportakkoord met concrete programma’s, projecten en activiteiten. Het lokaal sportakkoord is daarmee de basis voor het nieuwe gemeentelijk sport- en beweegbeleid.

Sportformateur

Een sportformateur gaat het lokale sportakkoord opstellen samen met sportverenigingen en de maatschappelijke organisaties in de gemeente. Het sportakkoord is begin april 2020 klaar.