Gratis nestkastjes voor inwoners gemeente Hardenberg

0
86

De gemeente Hardenberg deelt gratis 1000 nestkastjes uit aan inwoners. Door nestkastjes op te hangen in de buurt van eikenbomen, komen er meer koolmezen naar deze plek. En hoe meer koolmezen er zijn, hoe meer eikenprocessierupsen er worden gegeten. Zo kan op grote schaal gezamenlijk de strijd tegen de eikenprocessierups aan worden gegaan.

Een soortgelijke actie is gehouden in 2018. Vanwege het succes van de actie is besloten om ook dit jaar weer gratis nestkastjes aan inwoners uit te geven. De nestkastjes worden gemaakt door leerlingen van praktijkschool PrO Hardenberg. De actie geldt zolang de voorraad strekt en volgens het principe: wie het eerst komt wie het eerst maalt. Het aanvragen van een nestkastje kan tot 1 december 2019 via www.hardenberg.nl/nestkastje.

{loadmoduleid 136}

Eikenprocessierups

De nestkastjes worden door de gemeente uitgedeeld omdat inwoners in de lente- en zomerperiode veel overlast ondervinden van de eikenprocessierups. Door de steeds groeiende hoeveelheid eikenprocessierupsen is de kans steeds groter dat mensen hiermee in aanraking komen. Op dit moment zijn er onvoldoende natuurlijke vijanden die de eikenprocessierups te lijf gaan. Natuurlijke vijanden zijn bijvoorbeeld koolmezen, vleermuizen en bepaalde soorten insecten.

De nestkastjes geven onderdak aan vogels, waaronder ook koolmezen. Koolmezen eten eikenprocessierupsen. Door nestkastjes op te hangen in de buurt van eikenbomen, wordt dit verder gestimuleerd.

Andere maatregelen

Het ophangen van nestkastjes is niet de oplossing van het probleem. Het blijft nodig om de overlast van de eikenprocessierups ook op andere manieren aan te pakken. Zo gaat de gemeente extra inzetten op het preventief bestrijden van de eikenprocessierups. Dit gebeurt in het begin van het voorjaar, zodra de rupsen uit de eitjes zijn maar nog geen brandharen hebben. Hiervoor worden alleen biologische middelen ingezet. Inwoners die overlast ervaren op eigen grondgebied kunnen volgend jaar ook de (preventieve) hulp van de gemeente inschakelen.

Daarnaast kiest de gemeente voor ecologisch bermbeheer en kruidenrijk gras in het openbaar gebied. Insecten die op deze plekken afkomen, zoals de roofwants en de gaasvlieg, gaan de eikenprocessierups ook te lijf. In dichtbevolkte gebieden waar ondanks alle acties nog overlast blijft bestaan, worden de nesten van de eikenprocessierups zoveel mogelijk weggezogen.

Tijdspad

Elk nestkastje wordt met de hand in elkaar gezet door leerlingen van PrO Hardenberg. Dit vergt enige tijd en het duurt dus even voordat alle 1000 nestkastjes gereed zijn. Inwoners ontvangen bericht zodra ze het nestkastje kunnen ophalen. In dit bericht staat ook vermeld waar het nestkastje opgehaald kan worden. Dit zal naar verwachting begin 2020 zijn.

Aanvragen nestkastjes

  • Aanvragen kan tot 1 december 2019 op hardenberg.nl/nestkastje.
  • Er kan één nestkastje per adres worden aangevraagd.
  • De aanvrager wordt per e-mail geïnformeerd over de behandeling van zijn aanvraag.
  • Er zijn 1000 nestkastjes beschikbaar. De actie geldt zolang de voorraad strekt en volgens het principe: wie het eerst komt, wie het eerst maalt.
  • De aanvrager zorgt er zelf voor dat het nestkastje wordt opgehangen en verzorgt ook zelf het onderhoud van het nestkastje.
  • Het is toegestaan om het nestkastje in een boom van de gemeente te hangen.
  • De aanvrager ontvangt bij het nestkastje een brief met tips over het ophangen en het onderhoud.
  • De aanvrager ontvangt per e-mail meer informatie over de datum en locatie waar het nestkastje opgehaald kan worden.