Gemeente helpt agrarische ondernemers om kansen te pakken

0
129

De gemeente Hardenberg wil agrarische ondernemers helpen bij het pakken van de kansen die er zijn in het buitengebied. Hiervoor start in februari een Ervencoach als eerste aanspreekpunt. Ook erfeigenaren in het buitengebied kunnen bij de Ervencoach terecht. Daarnaast biedt de regeling ‘Erven met kwaliteit’ mogelijkheden om een andere invulling te geven aan vrijkomende agrarische gebouwen.

Hardenberg heeft een groot buitengebied. De agrarische sector is daarin van grote betekenis en is een economische topsector. De sector is volop in beweging. Dat maakt dat steeds meer boeren de keuze maken om een andere richting te kiezen of te stoppen met hun bedrijf. De gemeente wil deze groep optimaal ondersteunen en heeft daarvoor verschillende gereedschappen.

{loadmoduleid 136}

Ervencoach

Begin februari start in de gemeente de Ervencoach. Hij of zij is het eerste aanspreekpunt voor agrarische ondernemers die overwegen te stoppen met hun agrarische bedrijf. Ook andere erfeigenaren in het buitengebied kunnen bij de Ervencoach terecht.

Wethouder Alwin te Rietstap: “Agrarische ondernemers of erfeigenaren kunnen met uiteenlopende vraagstukken te maken krijgen. We vinden het belangrijk dat er voor deze groep één duidelijk aanspreekpunt is. De Ervencoach maakt hen wegwijs in de regelingen waar zij gebruik van kunnen maken. Hij of zij helpt ook bij het zoeken naar een passende invulling van een vrijkomend gebouw in het buitengebied. Ook bij vraagstukken op het gebied van financiële of fiscale aspecten, familieverhoudingen, duurzaamheid, ruimtelijke ordening en milieu adviseert en coacht de Ervencoach.”

De inzet van de Ervencoach wordt betaald door de provincie Overijssel.

Erven met kwaliteit

Op het moment dat agrarische ondernemers besluiten te stoppen, komen agrarische gebouwen leeg te staan. De gemeente wil de ondernemers helpen om hiervoor een passende oplossing te vinden en heeft hiervoor de beleidsnotitie ‘Erven met kwaliteit’ gemaakt. Hierin staan regelingen om een andere invulling te geven aan vrijkomende gebouwen in het buitengebied.

Wethouder Martijn Breukelman: “In het buitengebied liggen veel kansen voor mooie nieuwe ontwikkelingen. We willen boeren die stoppen met hun bedrijf aanmoedigen die kansen te pakken. En dat ook makkelijker maken door maatwerk te leveren en samen naar een passende oplossing te zoeken. Zo zorgen we samen voor vitaal en aantrekkelijk buitengebied.”

‘Erven met kwaliteit’ biedt de mogelijkheid om een landschapsontsierend gebouw te slopen en op de vrijkomende plek een of meerdere woningen te bouwen. Ook de bouw van extra bijgebouwen of bedrijfsgebouwen voor niet-agrarische activiteiten is een optie. Daarnaast is het mogelijk om in het vrijkomende gebouw een ander bedrijf te starten.

Er kan een sloopbewijs worden uitgegeven als een agrarisch gebouw onlangs gesloopt is of gesloopt gaat worden, maar op deze plek geen nieuwe ontwikkeling plaatsvindt. Met het sloopbewijs mag onder voorwaarden op bepaalde andere plekken in de gemeente een woning worden gebouwd. Het sloopbewijs is tien jaar geldig en verhandelbaar.

De beleidsnotitie ‘Erven met kwaliteit’ is de opvolger van de ‘Rood voor Rood-regeling’. De gemeenteraad neemt op 28 januari een besluit over ‘Erven met kwaliteit’.