Ruim 100.000 euro subsidie voor impactvolle evenementen

0
67

Dit jaar ontvangen 26 evenementen een evenementensubsidie van de gemeente Hardenberg. In totaal keert de gemeente dit jaar bijna 104.000 euro aan evenementensubsidie uit aan organisatoren van evenementen.

In de gemeente Hardenberg wordt jaarlijks een breed scala aan evenementen georganiseerd. Wethouder Jan ten Kate: “Honderden vrijwilligers zetten zich ervoor in om in onze gemeente mooie evenementen neer te zetten. Daar zijn we trots op. Daarom stellen we jaarlijks geld beschikbaar om evenementen te ondersteunen.”

{loadmoduleid 136}

Evenementen met impact

Met de subsidieregeling wil de gemeente organisatoren van evenementen stimuleren om bestaande evenementen te optimaliseren en nog meer verrassende evenementen te ontwikkelen. Het streven is dat evenementen in de regio nog meer impact hebben en de verbinding maken met de lokale ondernemers. Jan ten Kate: “Op die manier stimuleren we een bruisende evenementenkalender en daarmee de lokale economie. Dat zorgt weer voor meer werkgelegenheid en promotie van de regio Hardenberg.”

Toegekende subsidies

In totaal is er door organisatoren van evenementen in 2020 278.000 euro aan subsidie aangevraagd. De aanvragen zijn beoordeeld volgens de voorwaarden in de subsidieregeling.

Maar liefst 23 organisatoren van evenementen ontvangen dit jaar een subsidie. Het subsidiebedrag varieert van ruim 500 euro tot 10.000 euro. In totaal keert de gemeente in 2020 bijna 104.000 euro aan evenementensubsidie uit. Dat bedrag ligt boven het jaarlijks beschikbare budget van 75.000 euro.

“Bruisende evenementenkalender”

Wethouder Jan ten Kate: “We hebben gezien dat initiatiefnemers de gang naar deze subsidiepot goed weten te vinden en vernieuwend bezig zijn. De aangevraagde evenementen zijn van hoge kwaliteit en een verrijking voor de evenementenkalender. Dat sluit aan bij wat we willen bereiken: een bruisende evenementenkalender. Om alle aanvragen die aan de voorwaarden voldoen toe te kunnen kennen, hebben we besloten om dit jaar het beschikbare bedrag eenmalig te verhogen.”

Daarnaast komen 3 evenementen in aanmerking voor een bijdrage vanuit de subsidieregeling ‘klein sport’ of het Fonds Maatschappelijke Initiatieven (‘klein cultureel’).

De complete lijst met evenementen die dit jaar een subsidie ontvangen is te vinden op www.hardenberg.nl/evenementensubsidie.

Subsidieregeling

Bij het toekennen van de subsidie let de gemeente op de economische spin-off, PR van de regio Hardenberg, het aantal bezoekers en de mate waarin een evenement bijdraagt aan een bruisende evenementenkalender. Ook voor de komende jaren is de evenementensubsidie beschikbaar. Organisatoren van evenementen in 2021 kunnen tot 1 oktober 2020 een aanvraag doen. Zij krijgen dan uiterlijk op 31 december 2020 uitsluitsel. Meer informatie en het aanvraagformulier staat op www.hardenberg.nl/evenementensubsidie.