Aanvragen Pak je Kans-fonds mogelijk

0
157

Vanaf woensdag 22 januari kunnen inwoners van de gemeente Hardenberg gebruik maken van het ‘Pak je Kans-fonds’. Met dit fonds wil het college van burgemeester en wethouders inwoners uitdagen om zichzelf te blijven ontwikkelen, zodat ze hun mogelijkheden op de arbeidsmarkt of hun bijdrage aan de samenleving kunnen vergroten. Mensen die zich graag verder willen ontwikkelen maar daarvoor niet de middelen hebben, kunnen een bijdrage aanvragen.

{loadmoduleid 136}

Wethouder Gitta Luiten: “We nemen de wensen en talenten van onze inwoners serieus en leggen de regie bij henzelf. Zo krijgen ze weer grip op hun leven. Of het nou gaat om een opleiding of cursus, het wegnemen van praktische barrières of iets anders, dat is aan de inwoner zelf. Zo zijn mensen het meest gemotiveerd en heeft een ontwikkeltraject ook de meeste kans van slagen.” Soms kunnen mensen wel wat hulp gebruiken om hun kansen op de arbeidsmarkt en in de maatschappij te vergroten. Vooral mensen die zelf geen geld hebben om hierin te investeren. Het college vindt dat armoede de ontwikkelkansen van mensen niet in de weg mag staan.

Zelf regie houden

Daarbij is het niet de bedoeling om inwoners voor te schrijven wat goed voor ze is, omdat ze dat vaak zelf heel goed weten. Wat de gemeente Hardenberg wél biedt is hulp en ondersteuning aan inwoners die zich (verder) willen ontwikkelen, maar dat zelf niet kunnen betalen.

Maatwerk

Een Pak je Kans-traject is maatwerk. De mogelijkheden zijn groot en de inwoner wordt uitgenodigd om zelf met een plan te komen. Er wordt gekeken naar de mogelijkheden, behoefte en noodzaak voor de aanvrager en in hoeverre de activiteit bijdraagt aan een beter toekomstperspectief. De motivatie van de aanvrager en de kans op financiële zelfredzaamheid wegen het zwaarst in de beoordeling.

Meer mensen uit de bijstand

Het Pak je Kans-fonds loopt twee jaar. De verwachting is dat door het Pak je Kans-fonds meer mensen uit de bijstand komen of actiever kunnen meedoen in de samenleving, en daardoor minder aanspraak hoeven te maken op gemeentelijke voorzieningen. Ook zorgt het voor een betere aansluiting van werkzoekenden op openstaande vacatures. Inwoners vanaf 18 jaar die onder een bepaalde inkomens- en vermogensgrens zitten, komen in aanmerking voor een bijdrage uit het Pak je Kans-fonds.

Vanaf 22 januari 2020 kan via www.hardenberg.nl/pakjekans een aanvraag worden ingediend. Hier is ook meer informatie te vinden over het fonds.