Wethouder Luiten reikt certificaten Uk & Puk-training uit

0
65

Op woensdag 12 februari ontvingen ongeveer 50 medewerkers van voorschoolse voorzieningen in de gemeente Hardenberg een certificaat voor het werken met de methode Uk & Puk. Wethouder Gitta Luiten reikte de certificaten uit in het Hardenbergse gemeentehuis.

Met het behalen van de certificaten hebben weer 50 medewerkers de training met goed gevolg afgelegd. Wethouder Gitta Luiten: “Daarmee is weer een belangrijke bijdrage geleverd aan de kwaliteit van het voorschoolse aanbod voor peuters in de gemeente Hardenberg.”

{loadmoduleid 136}

In de gemeente Hardenberg zijn er op de peuteropvang geen aparte groepen voor kinderen die een extra steuntje in de rug kunnen gebruiken. Zij draaien mee in de reguliere groep. Wel worden zij intensiever gevolgd en wordt er doelgerichter met hen gewerkt. Omdat zij meedraaien in de reguliere groepen wordt de Uk & Puk-methode in bijna alle peuteropvanggroepen gebruikt.

Het werk dat de medewerkers in de voorschoolse opvang doen is belangrijk voor de ontwikkeling van de kinderen. We zijn er trots op dat deze geschoolde medewerkers de kinderen op de juiste manier kunnen begeleiden. Hiermee dragen we bij aan het voorkomen van onderwijsachterstanden.

Uk & Puk is een erkend voorschools educatief programma voor de peuters. Het is speciaal ontwikkeld voor gebruik in peuterspeelzalen en kinderdagverblijven. Het programma is gericht op taal, rekenen, sociaal-emotionele ontwikkeling en motoriek. Aan de hand van thema’s wordt spelenderwijs gewerkt aan het voorkomen van onderwijsachterstanden.

De Uk & Puk training werd verzorgd door Trijntje Zwart van de IJsselgroep. De gemeente Hardenberg subsidieerde de training.