Vijf Koninklijke Onderscheidingen in Hardenberg tijdens lintjesregen 2020

0
180

Traditiegetrouw vindt jaarlijks op de laatste werkdag voor Koningsdag de Lintjesregen plaats. Hierbij krijgen verschillende inwoners van de gemeente een Koninklijke Onderscheiding uitgereikt voor hun inzet voor de samenleving. Door de coronamaatregelen is het dit jaar niet mogelijk voor burgemeester Jan Willem Wiggers om de decorandi toe te spreken en hun de versierselen op te spelden die horen bij een Koninklijke Onderscheiding. De burgemeester heeft de inwoners die dit jaar een lintje krijgen in een persoonlijk telefoongesprek op de hoogte gebracht van hun benoeming. De daadwerkelijke uitreiking van de lintjes vindt op een later tijdstip plaats. Deze manier van bekendmaking van de benoemingen is in heel Nederland hetzelfde.
In de gemeente Hardenberg zijn één vrouw en vier mannen benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Dat zijn mevrouw Brink-van Andel uit Dedemsvaart, de heer Guichelaar uit De Krim, de heer Lucas uit Sibculo, de heer Sieljes en de heer De Vent, beiden uit Slagharen. Allemaal hebben zij zich op hun eigen manier verdienstelijk gemaakt voor de samenleving.

{loadmoduleid 136}

Mevrouw Anneke Helena Brink-van Andel (Dedemsvaart)

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Mevrouw Leanne Brink is sinds 1977 vrijwillig actief voor de Christelijk Gereformeerde Kerk in Dedemsvaart. Zij coördineerde lange tijd de oppasdienst waar de kinderen van 0 – 3 jaar tijdens de kerkdienst naar toe kunnen en was mede-organisator van het kinderkerstfeest. Ook verzorgt mevrouw Brink de jaarlijkse herdenking van overleden gemeenteleden, op de laatste zondag van het kerkelijk jaar en is zij betrokken bij het project ‘gedenkboek’ waar een doop of overlijden in wordt opgenomen. Als wijkdame bezoekt mevrouw Brink gemeenteleden bij vreugdevolle of verdrietige gebeurtenissen. Mevrouw Brink is daarnaast een steun- en toeverlaat voor familieleden die moeilijke tijden doormaken en biedt hulp aan andere mensen in haar omgeving die zichzelf om verschillende redenen niet goed kunnen redden.

{loadmoduleid 136}

De heer Zwalastino Gerhard William Guichelaar (De Krim)

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

De heer Zwalastino Guichelaar is vanaf 2008 bestuurslid-penningmeester van de stichting IJsvermaak Ons Genoegen, de stichting die de ijsbaan annex evenemententerrein beheert. Hij was de aanjager bij de aanleg van dit terrein. Ook is hij sinds 2010 voorzitter van de Oranjevereniging.

Voor de in aanbouw zijnde Multifunctionele Accommodatie in De Krim, waarvoor de inwoners zelf een groot deel van de kosten betalen, is de heer Guichelaar lid van de werkgroep Bouw & Infrastructuur. Deze werkgroep is verantwoordelijk voor het bouwproces en de daarvoor nodige infrastructuur.

De heer Guichelaar is sinds 1996 lid van het bestuur van Eveno Racing. In 2014 werd hij penningmeester. Ook is hij actief bij het organiseren van de Classic TT, die jaarlijks door Eveno Racing wordt georganiseerd in Anerveen. De heer Guichelaar is daarnaast één van de vrijwilligers die zich belangeloos inzetten voor de exploitatie van het zwembad in De Krim, waarmee sluiting van het bad kon worden voorkomen.

{loadmoduleid 136}

De heer Jan Willem Lucas (Sibculo)

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

De heer Jan Willem Lucas zit sinds 1978 in het bestuur van de Stichting Regiofonds Dooze en Dorp. Van 1988 tot 2016 was hij voorzitter van deze stichting, die vastgoed en onroerend goed beheert. Met de opbrengsten worden maatschappelijke projecten in de regio Hardenberg gesteund. Ook was hij van 1988 tot 1990 voorzitter van Korfbalvereniging Kios’45 in Sibculo en was hij gedurende verschillende periodes voorzitter van Plaatselijk Belang in Sibculo. In de jaren ’70 was de heer Lucas secretaris van de vakbondsvereniging voor vertegenwoordigers. Daarnaast was de heer Lucas bestuurslid van de kleuterschool en voorzitter van CNS Windesheim in Sibculo. De heer Lucas was ook politiek actief: van 1974 tot 1978 als gemeenteraadslid voor de CHU en van 1982 tot 1990 als lid van de CDA-fractie. Van 2003 tot 2016 was de heer Lucas voorzitter van sjoelclub ‘De Glijsteen’ in Kloosterhaar. Namens deze vereniging trad hij in 2007 toe tot het algemeen bestuur van de stichting die het dorpshuis beheert. In 2009 werd hij lid van het dagelijks bestuur van deze stichting. De heer Lucas is daarnaast één van de initiatiefnemers voor het herdenkingsmonument in Sibculo. Ook voor het realiseren van de nieuwbouw van MFC ‘De Horst’ in Sibculo was hij mede-initiator. In 2009 trad hij toe tot het bestuur van de Stichting MFC De Horst. Van 2011 tot 2013 vervulde hij hier de voorzittersrol. De heer Lucas was ook nog gedurende een periode van 30 jaar diverse termijnen ambtsdrager binnen de hervormde kerk (PKN).

{loadmoduleid 136}

De heer Johannes Sieljes (Slagharen)

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

De heer Johan Sieljes maakte van 1993 tot 2002 deel uit van het parochiebestuur van de rooms-katholieke kerk in Slagharen. Daarnaast deed en doet hij veel vrijwilligerswerk voor de kerk, zoals het onderhoud aan de gebouwen en de grote verbouwing van de parochiezaal. Ook verzorgt hij het onderhoud van de urnenmuur en de kapel op de roomskatholieke begraafplaats. De heer Sieljes is daarnaast zo’n 25 keer per jaar kistdrager bij begrafenisvereniging St. Barbara. Hij zorgde er samen met anderen voor dat op het Anton Geerdesplein in Slagharen de torenspits van de oude kerktoren herbouwd werd. Het originele uurwerk van de kerktoren onderhoudt hij en hij zorgt ervoor dat het terreintje rondom de kerktoren er netjes bij ligt. Voor museum ‘het Oale Meestershuus’ is de heer Sieljes als vrijwilliger actief met reguliere onderhoudsklussen aan het museum, maar ook met grotere projecten zoals de bouw en uitbreiding van het bijgebouw.

{loadmoduleid 136}

De heer Hendrikus Antonius de Vent (Slagharen)

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

De heer Anton de Vent is sinds 1993 penningmeester van voetbalvereniging EMMS in Slagharen. Ook neemt hij regelmatig taken over van de voorzitter en secretaris. Sinds 2010 is de heer De Vent wedstrijdsecretaris van de senioren. Hij stelt oefenprogramma’s op, ‘regelt’ scheidsrechters en communiceert met de KNVB als het gaat om afgelastingen of wijzigingen in wedstrijdschema’s. Ook heeft de heer De Vent zitting (gehad) in verschillende commissies en werkgroepen binnen EMMS. De heer De Vent was vanaf 2002 penningmeester van de rooms-katholieke locatieraad Slagharen en is dat sinds 2014 voor de locatieraad De Belte (OLV van Fatima, onderdeel van de Emmanuel parochie). Gedurende de fusie van elf parochies tot de huidige Emmanuel parochie was hij vraagbaak voor de andere penningmeesters. De heer De Vent helpt verder met de jaarlijkse schoonmaak en het tuinonderhoud. Ook is hij bezig met het in kaart brengen van de grafstenen op de begraafplaats bij de rooms-katholieke kerk. De heer De Vent is sinds oktober 2017 ook actief als vrijwilliger voor de Voedselbank Hardenberg-Ommen.

{loadmoduleid 136}