Statushouders gaan sneller inburgeren door intensievere begeleiding gemeente

0
86

Vanaf 1 juli volgend jaar krijgt de gemeente een grotere rol bij de inburgering van statushouders, in de nieuwe Wet inburgering. Doel is dat statushouders zo snel mogelijk de taal leren, meedoen in de samenleving en betaald werk vinden. In het plan van aanpak ‘Laat integratie van statushouders werken! heeft het college vastgelegd hoe ze dit gaat doen, onder meer door een speciale consulent statushouders aan te stellen.

{loadmoduleid 136}

Daarnaast blijft de gemeente ook actief in het begeleiden van de statushouders die al langer in de gemeente wonen. “Ik ben er van overtuigd, dat meedoen in de samenleving en het hebben van werk, helpen bij het integreren”, vertelt wethouder Gitta Luiten. “De gemeente was al gestart met projecten om onze statushouders zo snel en goed mogelijk Nederlands te laten leren en werkervaring op te laten doen. De nieuwe wet biedt ons nog meer mogelijkheden om de statushouders vanaf dag één dat zij hier komen wonen te begeleiden.”

Lopende projecten voor statushouders

Zo startte de gemeente vorig jaar samen met de gemeente Coevorden het project ‘Ik Start.nl’. Daarin gaan statushouders aan het werk bij Moderna en krijgen ze op de werklocatie ook inburgeringsles van het Alfa college. Met Larcom startte de gemeente begin dit jaar een project om statushouders die het inburgeringstraject al hebben afgerond, te begeleiden naar werk met extra taallessen en het opdoen van werkervaring. Tenslotte geeft de gemeente vrouwelijke statushouders de mogelijkheid om zelfredzaam te worden en zelfstandig deel uit te maken van de samenleving en de arbeidsmarkt, om de participatie van allochtone vrouwen te vergroten.

{loadmoduleid 136}

Persoonlijk Integratie Plan

Belangrijk onderdeel van de nieuwe Wet inburgering is het zogenaamde PIP (Persoonlijk Integratie Plan). Hierin staan concrete afspraken met elke statushouder over het inburgeringstraject dat het best past bij zijn of haar opleiding en vaardigheden. Voorheen konden statushouders zelf bepalen waar zij hun inburgerings- en taallessen gingen volgen. In de nieuwe wet gaat de gemeente deze leertrajecten inkopen bij lokale aanbieders. Zo zijn statushouders verzekerd van kwalitatief goed onderwijs.

Regierol voor de gemeente

Het belangrijkste aan de nieuwe wet is dus dat de gemeente een regierol krijgt in de inburgering van de statushouders. Dit is een uitbreiding van de taken en de gemeente krijgt hiervoor geld van het Rijk.

{loadmoduleid 136}