Gemeente Hardenberg maakt werk van jongerenwerk

0
125

Het college van burgemeester en wethouders wil dat jongeren in de gemeente Hardenberg gezond en veilig opgroeien en hun talenten kunnen ontwikkelen. Het jongerenwerk is hierbij een belangrijke schakel. Met de meerjarige visie op het jongerenwerk geeft de gemeente aan hoe zij het jongerenwerk de komende jaren wil inzetten. Zodat alle jongeren kunnen meedoen in de samenleving en uiteindelijk zichzelf kunnen redden.

{loadmoduleid 136}

“Gelukkig gaat het met de meeste jongeren in onze gemeente hartstikke goed”, vertelt wethouder Gitta Luiten. “Ze doen mee, ze sporten, ze gaan naar school of hebben werk, en dat willen we graag zo houden. Het jongerenwerk kan juist een belangrijke rol hebben bij die jongeren die een extra steuntje in de rug nodig hebben. Zodat ook zij een eerlijke kans hebben om op te groeien tot gelukkige volwassenen die meedoen in de samenleving”.

Jongerenwerk in de gemeente

Welzijnsorganisatie De Stuw verzorgt het jongerenwerk in de gemeente Hardenberg. Zij richt zich op jongeren tussen de 10 en 27 jaar, waarvan er ruim 13.000 in de gemeente wonen. Het zijn vooral de ouders en de samenleving die jongeren een helpen als dat nodig is. Daarnaast heeft ook het jongerenwerk contacten met jongeren in onze gemeente.

De jongerenwerkers van De Stuw leggen contact met jongeren op straat, bij activiteiten of op plaatsen waar jongeren bij elkaar komen. Het jongerenwerk sluit aan bij de jongere, individueel of in groepsverband. Soms komen zij daarbij in contact met jongeren die behoefte hebben aan activiteiten, contact of ondersteuning. Het jongerenwerk helpt hen dan hierbij.

{loadmoduleid 136}

Brede samenwerking

Het jongerenwerk werkt samen met een groot aantal inwoners, maatschappelijke organisaties en professionele organisaties die in de gemeente actief zijn. Zoals plaatselijk belangen, de bibliotheek, jeugdagenten, leerplichtambtenaren van de gemeente en Samen Doen. Door dit goede netwerk draagt het jongerenwerk eraan bij dat het goed blijft gaan met de jongeren, en dat ze op tijd aanvullende ondersteuning kunnen geven als dat nodig is.

Jongerenwerk 2020-2023

De visie geeft de richting aan voor het jongerenwerk in de komende jaren. De belangrijkste focus hierbij is dat het jongerenwerk zicht houdt op jongeren die risicogedrag ontwikkelen, en hen waar mogelijk ondersteunt om keuzes te maken die positief zijn voor hun ontwikkeling en toekomst. Verder is het jongerenwerk betrokken bij overlast gevende jeugdgroepen en het jeugdoverleg. Ze helpt de overlast te beperken en de positieve ontwikkeling te bevorderen van de jongeren die in deze groepen zitten. Hiervoor zet het jongerenwerk individueel en groepsgericht aanbod in, in de verschillende kernen in de gemeente Hardenberg.

{loadmoduleid 136}