Hardenberg pakt oorzaken van armoede aan

0
142

De gemeente Hardenberg wil de oorzaken van armoede aanpakken. Armoede wordt vaak van generatie op generatie doorgegeven. Door armoede vroeg aan te pakken, wil de gemeente voorkomen dat kinderen uit arme gezinnen later ook in armoede leven. Om beter inzicht te krijgen in hoe die cirkel kan worden doorbroken, start vanaf januari een project waarbij vijf gezinnen drie jaar lang hulp krijgen van een gezinscoach. Het college ervoor zorgen dat het hele gezin een beter toekomstperspectief krijgt.

{loadmoduleid 136} 

“Onderzoek laat zien dat kinderen die opgroeien in armoede twee keer zoveel kans hebben om later ook in armoede te leven”, vertelt wethouder Gitta Luiten. “In de praktijk is het voor kinderen heel moeilijk om aan armoede te ontsnappen. In dit project proberen we juist in die gezinnen de vicieuze cirkel te doorbreken, want alle kinderen verdienen een eerlijke kans.. Daarom ben ik enthousiast over deze nieuwe aanpak”, aldus de wethouder.

Vaste gezinscoach begeleidt een gezin

Belangrijk onderdeel van de aanpak is de vaste gezinscoach die een gezin zo’n acht uur in de week begeleidt. Deze gezinscoach ondersteunt het gezin bij verschillende zaken zoals opvoeding, schulden en begeleiding bij het vinden van werk. Het gezin heeft zo één aanspreekpunt, en niet meerdere hulpverleners die over de vloer komen voor elk probleem afzonderlijk. Deze gezinscoach krijgt goed zicht op waar de prioriteiten liggen in een gezin. Waaraan moet eerst gewerkt worden, om ervoor te zorgen dat het gezin en alle gezinsleden afzonderlijk vooruit komen in het leven en mee kunnen doen in de samenleving. De gezinscoach werkt vanuit Samen Doen en kan waar nodig samenwerken met andere maatschappelijke partners.

{loadmoduleid 136}

Aanpak start in januari

De aanpak start in januari met de selectie van gezinnen die mee willen doen. Het gaat om vrijwillige deelname: gezinnen moeten gemotiveerd zijn om deel te nemen. Drie jaar lang iemand over de vloer krijgen die jouw gezin ondersteunt is namelijk best intensief. De sociale wijkteams van Samen Doen hebben goed zicht op gezinnen die in aanmerking komen voor de proef, en benaderen gezinnen met de vraag of ze mee willen doen.

Een eerlijke kans voor iedereen

In het beleidsplan ‘Een eerlijke kans voor iedereen 2020-2024’ staat als één van de belangrijkste actiepunten dat de gemeente aan de slag gaat met de aanpak van intergenerationele armoede (armoede van generatie op generatie). De gemeente zoekt hierbij naar creatieve oplossingen voor bestaande problemen. Met het langdurig inzetten van een gezinscoach wordt in de gemeente Emmen en Coevorden, vanuit de Regiodeal ZO-Drenthe ook ervaring opgedaan. Ervaringen tussen de gemeenten worden met elkaar gedeeld.

{loadmoduleid 136}