Veertien projecten krijgen financiële bijdrage uit Lokaal Sport- en Beweegakkoord

0
745
Veertien projecten krijgen financiële bijdrage uit Lokaal Sport- en Beweegakkoord

Veertien projecten die inwoners in de gemeente laten bewegen hebben een bijdrage gekregen uit het Lokaal Sport- Beweegakkoord. De projecten variëren van een minirun tot een beweegpark, en van beweeglessen tot hardlooproutes. Ook in 2021 is geld beschikbaar voor projecten die inwoners laten sporten en bewegen. Een aanvraag kan tot 1 juli 2021 worden ingediend via www.gewoonactief.nl

In 2020 kon voor de eerste keer een aanvraag worden gedaan voor een financiële bijdrage voor projecten die sporten en bewegen stimuleren. Verschillende verenigingen, stichtingen, organisaties en buurten dienden een aanvraag in.

De onafhankelijke beoordelingscommissie van het Lokaal Sport- en Beweegakkoord beoordeelde de aanvragen op 9 criteria. Waaronder hoe het project bijdraagt aan de ambities van het Lokaal Sport- en Beweegakkoord. Of het project in de toekomst zelfstandig kan blijven bestaan, en of het project ook uitgebreid kan worden. Veertien initiatieven zijn beloond met een bijdrage om hun project te realiseren. In totaal is er € 40.000 toegekend. De gelden hiervoor zijn beschikbaar gesteld vanuit het nationaal sportakkoord.

Het Lokaal Sport- en Beweegakkoord zet een beweging in gang

“Het is mooi om te zien dat er zoveel verschillende aanvragen zijn ingediend”, vertelt wethouder sport Martijn Breukelman. “Het laat zien dat het Lokale Sport- en Beweegakkoord leeft in de samenleving, en dat hierdoor kansen ontstaan voor mooie beweegprojecten voor onze inwoners. Het Lokaal Sport- en Beweegakkoord zet daadwerkelijk een beweging in gang”, aldus de wethouder. 

Veertien projecten voor sporten en bewegen

Veertien projecten krijgen een bijdrage van maximaal 5.000 euro. De organisatie van Actief Bos De Krim krijgt bijvoorbeeld een bijdrage voor het organiseren van een Mini Obstakelrun in 2021. Gewoon Gezond Slagharen krijgt een bedrag om een beweegpark voor jong en oud te realiseren. De Hannah-scholen krijgen een bijdrage om bewegend leren uit te breiden in de bij hun aangesloten kinderopvang en basisscholen. Alle projecten die een bijdrage hebben gekregen staan op www.gewoonactief.nl

Indienen nieuwe projecten vóór 1 juli 2021

Ook in 2021 is vanuit het Lokaal Sport- en Beweegakkoord € 40.000 beschikbaar voor projecten voor sporten en bewegen. Een aanvraag kan voor 1 juli worden ingediend. Op www.gewoonactief.nl staan het aanvraagformulier en de criteria waaraan het project moet voldoen.