West-Overijssel zet een volgende stap in de regionale energiestrategie

0
309
West-Overijssel zet een volgende stap in de regionale energiestrategie

HARDENBERG – West-Overijssel levert een bijdrage aan de energietransitie door 1,8 TWh aan zonne- en windenergie op te gaan wekken. In 12 doelstellingen en afspraken heeft de regio vastgelegd hoeveel iedere gemeente bijdraagt en dat er regionaal wordt samengewerkt aan ruimtelijke kwaliteit, het beperken van maatschappelijke kosten, participatie over de gemeentegrenzen heen en het streven naar lokaal eigendom. De afspraken staan  in het Hoofdlijnenakkoord ‘Op weg naar de RES 1.0’.

In het Klimaatakkoord is afgesproken dat in 2030 energie duurzaam opgewekt wordt als bijdrage aan de reductie van 49% CO2. In juni 2020 hebben 11 gemeenten, de provincie Overijssel en 4 waterschappen een concept Regionale Energiestrategie (RES) ingediend bij het Nationaal Programma. Dat is nu uitgewerkt in 12 doelstellingen en afspraken in het Hoofdlijnenakkoord. Dit Hoofdlijnenakkoord vormt de basis voor de Regionale Energiestrategie 1.0 van West-Overijssel en ligt ter besluitvorming voor bij de gemeenteraden, Staten en algemeen besturen van de waterschappen. 

Een stap in een langer proces

Het Hoofdlijnenakkoord is een stap in een reeks van stappen die West-Overijssel nog gaat zetten op weg naar 2030. Met de inbreng van de volksvertegenwoordigers wordt de komende maanden het Hoofdlijnenakkoord verder uitgewerkt in de RES 1.0. Die wordt opnieuw voorgelegd aan de gemeenteraden, provinciale staten en algemeen besturen van de waterschappen. Op 1 juli wordt het ingediend bij het Nationaal Programma RES. Het Hoofdlijnenakkoord is te vinden op www.reswestoverijssel.nl/hoofdlijnenakkoord.

Een duurzaam Hardenberg

“In de gemeente Hardenberg werken we al jarenlang aan een duurzame toekomst”, zegt duurzaamheidswethouder Jan ten Kate van de gemeente Hardenberg. “En dat blijven we ook doen. Wij hebben onze aanpak voor de komende jaren vastgelegd in het Meerjarenprogramma Duurzaam Hardenberg. Daarin staat dat we in 2030 minimaal 30% van alle energie die in Hardenberg gebuikt wordt binnen de gemeentegrenzen duurzaam opwekken. Samen met inwoners, ondernemers en onze partners werken we aan plannen voor het opwekken van elektriciteit vanuit zonne- en windenergie. Het Meerjarenprogramma vormt onze inbreng in de Regionale Energiestrategie. We gaan in Hardenberg dus door op de al ingeslagen weg.”

Nog veel te doen

Er is al veel werk verzet: er zijn al diverse zonnedaken, zonneparken en windmolens in West-Overijssel en er zit nog een flink aantal aan te komen waar soms ook al een vergunning voor afgegeven is. Van de 1,8 TWh die West-Overijssel in 2030 zelf wil opwekken, wordt nu al 20% opgewekt en voor nog eens 20% bestaan concrete plannen. Dat betekent dat tot 2030 voor de resterende 60% nog plannen gemaakt en gerealiseerd moeten worden. West-Overijssel is dus goed op weg, maar heeft ook nog veel werk te verzetten.