Partijen onderzoeken mogelijkheden duurzaam gas in bestaand gasnet

0
75

Cogas, N-TRA en netbeheerders Coteq Netbeheer en RENDO onderzoeken samen met de gemeente Hardenberg of het mogelijk is om duurzaam gas in te voeden in het bestaande gasnet. De partijen hebben afspraken hierover vastgelegd in een intentieverklaring.

De gemeente Hardenberg heeft de ambitie om in plaats van fossiele brandstoffen zoals aardgas meer duurzame energiebronnen te gebruiken bij het verwarmen van woningen. Dat is nodig om de uitstoot van broeikasgassen terug te dringen. Hierover zijn afspraken gemaakt in het Klimaatakkoord. Bovendien heeft het Kabinet aangegeven te willen stoppen met aardgaswinning in Groningen. De gemeente verkent daarom samen met energiepartners de mogelijkheden voor alternatieve warmtebronnen.

{loadmoduleid 136}

Duurzaam gas als alternatieve warmtebron

Duurzame gassen als groengas, biogas en waterstof zijn alternatieve warmtebronnen. Biogas wordt geproduceerd uit afval en dierlijke restproducten. Het biogas kan na droging en ontzwaveling rechtstreeks worden verbrand in bedrijven. Ook kan het biogas na deze behandeling worden gezuiverd tot aardgaskwaliteit, zogenaamd groen gas. Dit groen gas is een duurzaam alternatief voor fossiel aardgas. Groen gas kan via het bestaande gasnet worden getransporteerd en geleverd aan bijvoorbeeld huishoudens. Voor de gebruiker is het gelijk aan aardgas. Daardoor zijn er geen aanpassingen nodig in gastoestellen in woningen. Ook duurzaam opgewekte waterstof is een duurzaam gas. Hiervoor zijn beperkte aanpassingen aan het gasnet en de apparatuur nodig.

Intentieverklaring

Cogas, N-TRA en netbeheerders Coteq Netbeheer en RENDO gaan samen onderzoeken of het mogelijk is om duurzaam gas in te voeden in het bestaande gasnet in de gemeente Hardenberg. Dat moet evenveel duurzaam gas zijn als dat er aan gas wordt afgenomen door huishoudens en bedrijven. De partijen kijken ook naar de mogelijkheden om lokaal duurzaam gas op te wekken.

Afspraken over het onderzoek zijn vastgelegd in een intentieverklaring.

De uitkomsten van het onderzoek worden meegenomen in wijkuitvoeringsplannen die volgen uit de Transitievisie Warmte die de gemeente maakt. Hierin staat hoe wijken op een duurzame manier en aardgasvrij verwarmd kunnen worden.

Jan ten Kate: “Mooie stappen richting een duurzame toekomst”

Wethouder Jan ten Kate:

De energietransitie komt er nu echt aan. We gaan op termijn allemaal van het aardgas af. Het aanbieden van duurzaam gas via het bestaande gasnet kan een fantastische oplossing zijn voor een grote groep inwoners, met name in ons uitgestrekte buitengebied en de kernen in dat gebied. Mogelijk maken we hiermee duurzame warmte ook haalbaar voor mensen met een smallere beurs. Zo zetten we samen mooie stappen richting een duurzame toekomst.