Gemeente Hardenberg gaat voor duidelijke taal

0
143

Wethouder Jan ten Kate heeft woensdag 26 februari 2020 namens de gemeente Hardenberg de landelijke Direct Duidelijk-deal ondertekend. De gemeente spreekt hiermee af dat de medewerkers in duidelijke taal gaan communiceren, en dat ze op korte termijn plannen maakt om dit voor elkaar te krijgen. Direct Duidelijk is een landelijke overheidscampagne om duidelijker te communiceren met inwoners.

“Natuurlijk willen we altijd op een duidelijke manier met onze inwoners te communiceren. Toch blijkt dat in de praktijk best lastig. Wij zijn gewend aan moeilijke en inwikkelde taal”, vertelt wethouder Jan ten Kate. “Met het ondertekenen van de Direct Duidelijk-deal laten we zien, dat we er echt werk van gaan maken. Het blijft dus zeker niet bij het ondertekenen van de deal alleen. Volgende week starten we bijvoorbeeld al met speciale schrijftrainingen voor medewerkers. Verder worden het komende jaar ook de teksten op de website en die van standaardbrieven opnieuw geschreven in duidelijke taal. Wij noemen de campagne dan ook: Direct Duidelijk Doen.”

{loadmoduleid 136}

Waarom is duidelijke taal zo belangrijk?

Om volwaardig mee te kunnen doen in onze samenleving, moet iedereen kunnen begrijpen wat de overheid schrijft of zegt. Zonder dat inwoners hiervoor hulp van anderen moeten inschakelen. Zo weet iedereen wat zijn rechten en plichten zijn. Bovendien zorgt duidelijke communicatie ervoor dat mensen vertrouwen hebben in de overheid en dat overheidsorganisaties minder tijd en geld hoeven te besteden aan het beantwoorden van vragen die onduidelijke communicatie oproept.

Campagne Direct Duidelijk

Direct duidelijk communiceren betekent: de lezer of luisteraar altijd als uitgangspunt nemen, een persoonlijke benadering kiezen en ervoor zorgen dat de taal die wordt gebruikt begrijpelijk is.

De landelijke campagne Direct Duidelijk ondersteunt overheidsorganisaties bij het verbeteren van hun communicatie. Het doel van de campagne is dat zoveel mogelijk organisaties de deal ondertekenen, zodat de hele overheid duidelijker gaat communiceren.

De campagne Direct Duidelijk is een initiatief van de Stuurgroep van het Nederlands-Vlaamse Netwerk Begrijpelijke Overheid (NBO). In het NBO werken de Taalunie en het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties nauw samen met meer dan zeventig andere organisaties uit Nederland en België om het probleem van onduidelijke overheidstaal aan te pakken.