Gemeente wil ondernemers ondersteunen in coronacrisis

0
81

Deze week nam het Kabinet uitzonderlijke economische maatregelen om ondernemers te ondersteunen die vanwege de coronacrisis in de problemen komen. Hoewel het Rijk hierbij leidend is wil ook de gemeente Hardenberg haar ondernemers en zelfstandigen ondersteunen. Daarom heeft het college van B&W deze week aanvullend op het Rijk maatregelen genomen.

De gemeente Hardenberg ziet en hoort dat veel ondernemers het momenteel zwaar hebben. Zij hebben behoefte aan concrete maatregelen om deze crisis het hoofd te kunnen bieden.

We zijn blij dat het Rijk snel heeft gehandeld en miljarden euro’s heeft vrijgemaakt om ondernemers te helpen

aldus het college van B&W van Hardenberg.

Daarop hebben we gekeken wat we als gemeente kunnen doen om ondernemers de helpende hand te bieden en hen wegwijs te maken in de mogelijkheden die het Rijk biedt. Daarnaast willen we ook een luisterend oor bieden. Ondernemers en zelfstandigen kunnen bij ons terecht. Wij doen ons best om waar mogelijk actie te ondernemen binnen de mogelijkheden die we als gemeente hebben om onze mensen en bedrijven door deze coronacrisis te loodsen.

{loadmoduleid 136}

Doel van de Rijksmaatregelen is om naast de gezondheid ook banen en inkomens te beschermen en de gevolgen voor zzp’ers, mkb-ondernemers en grootbedrijven op te vangen. Met de maatregelen wil de Rijksoverheid ervoor zorgen dat bedrijven hun personeel kunnen doorbetalen. Voor zelfstandig ondernemers is er extra ondersteuning om hun bedrijf voort te kunnen zetten. Verder bestaat het omvangrijke noodpakket uit versoepelde belastingregelingen, compensatie en extra kredietmogelijkheden voor bedrijven. Op www.rijksoverheid.nl/coronavirus staat waar ondernemers terecht kunnen voor de regelingen. Het Rijk is in deze economische operatie leidend en kan hiermee voor veel ondernemers het verschil maken.

Bedrijventeam

Voor de laatste stand van zaken over de beschikbare Rijksinstrumenten en –maatregelen kunnen de ondernemers terecht op de gemeentelijke website, bij het Startershuis Doen! en het Ondernemershuis voor het Vechtdal. Daarnaast heeft de gemeente voor ondernemers een bedrijventeam waar zij hun vragen kwijt kunnen, ook op het gebied van werk&inkomen. De gemeente werkt hierin samen met het Startershuis Doen en het Ondernemershuis. Ondernemers kunnen het geïntensiveerde team bereiken door mailen naar [email protected]. Zij worden dan in contact gebracht met de juiste specialist.

Hardenbergse maatregelen

Het college van B&W besluit nu om de volgende maatregelen te nemen:

Belastingen

De gemeente biedt ondernemers in de knel de mogelijkheid om gemeentelijke belastingen, inclusief toeristenbelasting, gespreid of uitgesteld te betalen.

BIZ-belasting

Centrumondernemers die naast de reguliere belastingen ook nog BIZ-belasting moeten betalen krijgen, wanneer ze in aanmerking komen van de landelijke steunmaatregelen een korting van 50% op de BIZ-belasting voor 2020. De bijdrage van de gemeente aan de centrumorganisaties blijft gelijk.

Sneller betalen

De gemeente gaat sneller de inkoopfacturen betalen. Binnen 14 dagen. Dit draagt bij aan de liquiditeit van derden.

Evenementensubsidie

Momenteel worden in Hardenberg vanwege de coronamaatregelen veel evenementen afgelast. Normaal wordt de subsidie teruggevorderd als een evenement wordt afgelast. De gemeente realiseert zich dat organisatoren vaak al veel tijd en soms ook geld in het afgelaste evenement hebben geïnvesteerd. Daarom hoeven voorbereidingskosten die uit de subsidie zijn betaald niet te worden terugbetaald.

Handboek Coronacrisis

De gemeente streeft ernaar om z.s.m. samen met partners een ‘handboek coronacrisis’ beschikbaar te stellen met advies over personeelszaken en fiscaliteit. Dit handboek wordt in korte tijd met lokale partners gemaakt en vervolgens beschikbaar gesteld.

 

Een overzicht van de lokale maatregelen staat op www.hardenberg.nl/coronavirus