Week van de Circulaire Economie in Hardenberg

0
656
Week van de Circulaire Economie in Hardenberg

In de Week van de Circulaire Economie (maandag 1 tot en met vrijdag 5 februari) worden ook in Hardenberg activiteiten georganiseerd. In opdracht van het Krachtteam Circulair Hardenberg en Hibertad maakten studenten van het Alfa-college Hardenberg een speciaal lesprogramma voor kinderen in het basisonderwijs, rondom circulaire economie. Daarnaast organiseert het Ondernemershuis voor het Vechtdal een webinar waarin wordt verteld wat circulair ondernemen is en welke kansen het biedt voor ondernemers.

Het Krachtteam Circulair Hardenberg houdt zich bezig met het thema circulariteit. Hoe houden we onze wereld leefbaar voor volgende generaties. Gemeente Hardenberg, Rabobank, Ondernemershuis voor het Vechtdal, Vechtdal Projecten, Hibertad en Dijkhuis – bouwteam van waarde vormen samen het Krachtteam Circulair Hardenberg. Daarin dragen zij allemaal op hun eigen manier bij aan het versnellen van circulariteit. Het Krachtteam Circulair Hardenberg wil anderen inspireren en aanjagen om met vernieuwende duurzame plannen te komen. Een van de pijlers daarbij is ‘impact maken’. Niet alleen bij bedrijven, maar juist ook bij de jongere generatie. Daarbij is het idee dat er hele mooie dingen ontstaan als je de jongeren zelf vraagt op welke manier zij zelf het verschil kunnen maken op dit gebied.

Studenten Alfa-college maken lesprogramma

Tweedejaars studenten van de opleiding Onderwijsassistent van het Alfa-college werkten de afgelopen weken aan een lesprogramma voor kinderen van de basisschool. Hiermee kunnen alle basisscholen in de gemeente Hardenberg in de week van de Circulaire Economie aan de slag. Het programma bestaat uit kant-en-klare activiteiten voor zowel de onderbouw als de midden- en bovenbouw. Met een lesbrief voor de onderwijzer(es) en een online programma dat kan worden afgespeeld, leren de kinderen hoe belangrijk het dat grondstoffen hergebruikt worden. Bij de lessen zijn de boeken over Hi Beer Tad als uitgangspunt gebruikt. Binnen het Alfa-college is Duurzaamheid een belangrijk thema. Het schooljaar 2020/2021 staat in het teken van activiteiten voor een betere wereld. De lessen voor de Week van de Circulaire Economie sluiten hier goed bij aan.

Webinar over circulair ondernemen

Het Ondernemershuis voor het Vechtdal organiseert op woensdag 3 februari een webinar over circulair ondernemen. De online bijeenkomst ‘Circulair Ondernemen; Gewoon Doen!’ neemt ondernemers mee naar een wereld waarin grondstoffen en producten oneindig hergebruikt worden zonder verlies van kwaliteit. En hoe bedrijven hier zelf nu al mee aan de slag kunnen. Met voorbeelden van bedrijven uit de regio, kansen voor het eigen bedrijf en veel informatie en tools. Aanmelden kan op www.ondernemershuisvechtdal.nl.

Samen bouwen aan een duurzame toekomst

In het Meerjarenprogramma Duurzaam Hardenberg 2020 – 2024 staat hoe de gemeente samen met inwoners, ondernemers en partners bouwt aan een duurzame gemeente. Circulariteit is één van de vijf programmalijnen. Op verschillende manieren wordt er gewerkt om onze economie zo snel mogelijk circulair te maken. Bijvoorbeeld door afval zoveel mogelijk te scheiden en her te gebruiken. Maar ook door gemeentelijke projecten, diensten en werken duurzaam in te kopen en mee te doen aan het project ‘Verwaarden groene reststromen’ en de inzet op kringlooplandbouw. Het MJP Duurzaam Hardenberg is te vinden op www.duurzaam-hardenberg.nl