#Terugwinnaars – wat hoort er niet in de pmd-container?

0
1007
#Terugwinnaars – wat hoort er niet in de pmd-container?

HARDENBERG – Wie grondstoffen terugwint uit afval is een Terugwinnaar. Met deze boodschap wil de  gemeente Hardenberg, samen met de inwoners, de kwaliteit van de grondstoffen verbeteren. Nadat een nulmeting is gedaan heeft de gemeente op verschillende manieren gecommuniceerd over het scheiden van pmd (plastic verpakkingen, metalen verpakkingen en drankenkartons). Om te kijken wat deze communicatie heeft opgeleverd controleert afvalinzamelaar ROVA in april, in opdracht van de gemeente, bij wijze van steekproef de inhoud van de pmd-containers. Hiermee wil de gemeente Hardenberg de bewustwording onder inwoners over het belang van het goed scheiden van afval, groter maken.

Om de inhoud van pmd-containers te controleren, stuurt ROVA een ‘voorloper’ mee tijdens de inzamelroute. De ‘voorloper’ bekijkt op verschillende momenten en in verschillende kernen de inhoud van containers. Als  tijdens de controle blijkt dat een container onjuiste inhoud bevat, dan wordt deze op dat moment niet geleegd. Er wordt dan een kaart aan de container gehangen. Op deze hangkaart staat waarom de container niet is geleegd. Als de inwoner de vervuiling uit de pmd-container haalt, komt ROVA deze op een later moment alsnog legen. Op de hangkaart staat aangegeven op welk moment de container opnieuw aan de straat gezet kan worden.

Waarom wordt de inhoud van uw container bekeken?

Door de inhoud van de pmd-containers te beoordelen neemt de gemeente Hardenbergeen volgende stap om samen met inwoners de kwaliteit van grondstoffen zoals pmd te verbeteren. Nog regelmatig belandt afval tussen de ingezamelde grondstoffen. Dat afval zorgt voor vervuiling, waardoor grondstoffen niets meer waard zijn en niet gerecycled kunnen worden. Dat is niet alleen slecht voor het milieu, op deze manier loopt de gemeente ook opbrengsten mis voor grondstoffen en worden extra kosten gemaakt voor het verbranden van afval. Met het ‘voorlopen’ tijdens de inzamelronde hoopt de gemeente inwoners hier  meer bewust van te maken.

Samen maken we van afval weer grondstof

Huishoudelijk afval bestaat voor een groot deel uit waardevolle grondstoffen die gerecycled kunnen worden. Daarom is het belangrijk om ons afval en grondstoffen goed te scheiden. Een echte Terugwinnaar zorgt ervoor dat er geen afval tussen de grondstoffen komt, zodat die grondstoffen weer gebruikt kunnen worden voor het maken van nieuwe producten. Oud glas wordt bij voorbeeld weer nieuw glas en groente-, fruit- en tuinafval (gft) kan omgezet worden tot nieuwe duurzame producten, zoals groen gas en compost. Je ziet het: ons afval bevat veel waardevolle grondstoffen voor nieuwe producten. Die grondstoffen kunnen we echter alleen terugwinnen als het afval goed wordt gescheiden.

Kijk voor meer informatie op www.terugwinnaars.nl.

Op weg naar een circulaire economie

In het Meerjarenprogramma Duurzaam Hardenberg 2020 – 2024 is ‘circulariteit’ één van de vijf programmalijnen. De aanpak #Terugwinnaars sluit hier perfect bij aan. Door afval zoveel mogelijk te scheiden en opnieuw te gebruiken zorgen we ervoor, samen met inwoners, ondernemers en partners, dat onze economie zo snel mogelijk circulair wordt.