Provincie Overijssel biedt actiepakket energieweerbaarheid voor bewoners, bedrijven en instellingen

0
346
Provincie Overijssel biedt actiepakket energieweerbaarheid voor bewoners, bedrijven en instellingen

OVERIJSSEL – De provincie heeft een verantwoordelijkheid voor energiebesparing en verduurzaming. De energieprijzen stijgen hard met veel hogere energiekosten als gevolg. De provincie biedt een actiepakket energieweerbaarheid om bewoners, bedrijven en instellingen nog deze winter steun te geven. Het actiepakket bestaat uit een verlenging en uitbreiding van bestaande regelingen. Met het totale actiepakket is een bedrag gemoeid van €1,75 miljoen.

Gedeputeerde Tijs de Bree: “Met het actiepakket energieweerbaarheid helpt de provincie om energieverbruik structureel te verlagen en energieweerbaarheid te verhogen. Wij hopen inwoners en bedrijven hiermee steun te geven bij de verwachte hogere energiekosten. Bovendien draagt het actiepakket rechtstreeks bij aan de provinciale doelstelling van 20% nieuwe energie in 2023. Ik nodig iedereen van harte uit om hier gebruik van te maken.”

Voor wie is het actiepakket energieweerbaarheid bedoeld?

  • Huishoudens in energiearmoede: met de regeling verduurzaming huishoudelijke apparatuur stelt de provincie budget beschikbaar aan gemeenten om  huishoudens te stimuleren tot de aanschaf van energiezuinige huishoudelijke apparaten, waaronder de vervanging van gasfornuizen door elektrische kookplaten (inductie).
  • Particuliere woningeigenaren: een extra ronde van de inkoopactie energiemaatregelen Overijssel. Gemeenten ontvangen provinciale subsidie om in samenwerking met een professionele partij inkoopacties voor particuliere woningeigenaren te organiseren, gericht op energiebesparing en energieopwekking. Per aanvraag doen minimaal 2500 woningeigenaren mee.
  • Midden- en kleinbedrijf: extra budget voor de tender energiebesparing. Deze investeringssubsidie voor energiebesparende maatregelen met een langere terugverdientijd dan 5 jaar is al jaren een succes.
  • Maatschappelijke instellingen: extra budget voor de bestaande geld terug-actie voor energiebesparende maatregelen. Onder meer maatschappelijk vastgoed van stichtingen, sportverenigingen en kerkgenootschappen komt in aanmerking voor een bijdrage in de verduurzamingskosten.
  • Horeca: heropening van de regeling energiezuinige terrasverwarming. Horecabedrijven kunnen subsidie krijgen voor de aanschaf van elektrische warmtekussens. Deze verwarmen de gast in plaats van de buitenruimte. Hiermee biedt de provincie ondernemers de kans om terrasverwarming op aardgas te vervangen en zo de energierekening fors te verlagen. 

Meer informatie

Informatie over de regelingen is te vinden op: https://www.nieuweenergieoverijssel.nl/actiepakket-energieweerbaarheid/.